Medlemsinformation PDF  | Skriv ut |  Skicka sidan

Medlemsavgifter
Enskild medlem:
150 kr

Familjemedlemskap:
250 kr
I familjemedlemskap ingår  sambo,make eller maka samt barn under 16 år  Avgiften sätts in på
postgiro: 434 81 78-7.

VIKTIGT!
Skriv namn, adress, mobiltelefon och personnr. Familjemedlemskap skriv personnummer på samtliga i familjen på inbetalningskortet.